Ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld 

Ervaring in Huis bestaat uit een team van ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld. Dit zijn zowel voormalig slachtoffers als plegers. Door de eigen levenservaringen en door het volgen van verschillende opleidingen kunnen de ervaringsdeskundigen eigen ervaringskennis deskundig inzetten voor anderen. De ervaringsdeskundigen werken ook samen met professionals in de hulpverlening. 

Ervaringdeskundigen voor slachtoffers of plegers huiselijk geweld 

De ervaringsdeskundigen zijn in te zetten op verschillende gebieden. Ze bieden hulp bij huiselijk geweld door naar je te luisteren, naast je te gaan staan en samen te bespreken wat jou verder gaat helpen. Ze luisteren en kunnen, als jij dat wilt, je helpen en ondersteunen om uit de situatie van huiselijk geweld te komen. 

Ervaringdeskundigen voor omstanders van huiselijk geweld 

Maak je je zorgen om de veiligheid van iemand in je omgeving en heb je een vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan moet er iets gebeuren. Toch betekenen signalen niet altijd dat er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld. Probeer daarom het gesprek aan te gaan met degene waar je je zorgen om maakt. Je kan er ook voor kiezen om eerst het gesprek aan te gaan met omstanders. Denk hierbij aan buren, familieleden, docenten. Onze ervaringsdeskundigen kunnen je ook hierbij adviseren. Neem contact met ze op en spreek je zorgen uit. Gezamenlijk kan dan besproken worden welke stappen gezet kunnen worden. Ook kunnen ze je de weg wijzen als je contact zoekt met een professional. 

Vraag om hulp bij huiselijk geweld 

Wil jij praten met een van onze ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld? Klik in de menubalk onder Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld op het profiel van de ervaringsdeskundige om meer te lezen over de ervaringskennis. Je kan ook direct telefonisch contact opnemen of (WhatsApp)bericht sturen.

Heb je een vraag of wil je liever niet direct contact opnemen met een van de ervaringsdeskundigen? Stuur een mail naar contact@ervaringinhuis.nl of stel je vraag via een DM op Instagram @ervaringinhuis

Preventie van huiselijk geweld  

De preventie van huiselijk geweld begint bij het creëren van bewustzijn en het doorbreken van patronen en taboes. Het is belangrijk om risicofactoren te herkennen en hulp te bieden aan kwetsbare mensen en families. Voorlichting over gezonde relaties en communicatie kan helpen om geweld te voorkomen. Ervaringsdeskundigen kunnen voorlichting geven aan professionals. Daarnaast is het belangrijk dat er juiste wet- en regelgeving geldt ter bescherming van slachtoffers. Dit kan ook bijdragen aan het verminderen van huiselijk geweld.  

Ervaringsdeskundigen kunnen ondersteuning bieden en actief meedenken bij de ontwikkeling van beleid en visie vanuit clientperspectief, communicatie en het geven van voorlichting. Betrokken netwerkpartners kunnen ook ervaringsdeskundigen inschakelen. Klik hier voor meer informatie over het samenwerken met ervaringsdeskundigen als professional.