Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld verwijst naar elke vorm van geweld dat plaatsvindt binnen een huishouden, waaronder fysiek geweld, seksueel geweld, psychisch of emotioneel geweld en financieel geweld. De term ‘huiselijk’ verwijst maar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de pleger en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind. Huiselijk geweld onder jongeren komt ook voor, zowel onder thuiswonende als zelfstandig wonende jongeren.  

Kindermishandeling is elke vorm van geweld tegen kinderen onder de 18 jaar en kan in veel verschillende vormen voorkomen, waaronder lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en psychische mishandeling. Er is sprake van psychische kindermishandeling als ouders of opvoeders een vijandige of afwijzende houding hebben tegenover het kind. 

Gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben ernstige gevolgen voor de slachtoffers, families en de samenleving als geheel. De fysieke en psychische gevolgen van geweld kunnen langdurig zijn en kunnen leiden tot lichamelijke verwondingen, emotionele trauma’s, mentale gezondheidsproblemen en in sommige gevallen zelfs de dood.  

Kinderen die worden blootgesteld aan huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een hoger risico op cognitieve-, emotionele- en gedragsproblemen. Ze kunnen ook problemen hebben met hun schoolprestaties, sociale relaties en vermogen om vertrouwen op te bouwen. 

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk hierbij aan verwondingen of blauwe plekken, maar ook ondervoeding of verwaarlozing. Psychische (kinder)mishandeling kan zich uiten in angst, depressie en isolatie. Klik hier voor meer informatie over de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling melden 

Wie advies of hulp nodig heeft, kan anoniem bellen of chatten met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Je kunt bij Veilig Thuis ook huiselijk geweld en kindermishandeling anoniem melden. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via: 0800-2000. Chatten kan via de website: https://veiligthuisrr.nl. Is er sprake van direct gevaar? Bel dan het noodnummer 112. Ga voor meer informatie naar de pagina huiselijk geweld en kindermishandeling melden