Hulp bij huiselijk geweld 

Er zijn verschillende vormen van hulp bij huiselijk geweld. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Als slachtoffer, pleger en omstander van huiselijk geweld kan je terecht bij Ervaring in Huis.  

Ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld 

Herken je de signalen van huiselijk geweld en maak je je zorgen om jouw eigen veiligheid? Dan moet er iets gebeuren. Wil je meer informatie over het maken van een melding? Kijk dan op huiselijk geweld en kindermishandeling melden

Het kan ook prettig zijn om eerst te praten over huiselijk geweld of jouw situatie met een van onze ervaringsdeskundigen. Neem contact met op en spreek je zorgen uit over jezelf of over een ander. Ervaringsdeskundigen bieden hulp bij huiselijk geweld door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen en te helpen om de juiste stap te nemen. Ook kunnen ze je ondersteunen als je contact zoekt met een professional. Wil je met iemand in gesprek? Ga naar de pagina ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld en neem contact op.  

Zorgen om iemand

 Hoor vaak ruzies bij iemand thuis? Is er zichtbaar letsel bij een kind of volwassene? Verandert het gedrag van kind of volwassene? Dit kan betekenen dat er hulp bij huiselijk geweld nodig is. Maar het betekent niet altijd dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat je probeert het gesprek aan te gaan met degene waar je je zorgen om maakt. Wil je zelf het gesprek niet beginnen met de persoon waar je je zorgen om maakt? Of vind je het moeilijk om te praten over huiselijk geweld? Dan kun je ervoor kiezen om het gesprek aan te gaan met omstanders. Denk hierbij aan buren, familieleden, docenten. Ook hierbij kunnen de ervaringsdeskundigen jou bij helpen.  

Nazorg huiselijk geweld 

Nazorg bij huiselijk geweld is erg belangrijk voor het herstel van slachtoffers en hun families. Hierbij gaat het niet alleen om de medische behandeling en juridische ondersteuning, maar ook om emotionele steun. Het is belangrijk om slachtoffers te helpen hun zelfvertrouwen en zelfrespect terug te winnen, zodat ze de kracht hebben om hun leven weer op te bouwen. Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij helpen. Zij hebben na een verleden van huiselijk geweld hun leven ook opnieuw opgebouwd en kunnen deze ervaringen delen.