Pleger van huiselijk geweld

Niet alleen het slachtoffer, maar ook een pleger van huiselijk geweld wordt getroffen bij een dergelijke situatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat plegers van huiselijk geweld vaak zelf een geschiedenis van misbruik en trauma hebben en slachtoffers zijn. Het is vaak een vicieuze cirkel van geweld. Dit betekent echter niet dat het gedrag geaccepteerd moet worden. Inzicht krijgen in de signalen van huiselijk geweld bij een pleger, het bieden van de juiste behandeling en preventie van huiselijk geweld in de toekomst zijn van belang bij de aanpak van huiselijk geweld.  

Signalen pleger huiselijk geweld 

Signalen van een pleger van huiselijk geweld herken je bijvoorbeeld aan controlerend gedrag, jaloezie en woede. Het is van belang dat plegers van huiselijk geweld de juiste behandeling krijgen om hun gedrag te veranderen en te voorkomen dat ze opnieuw geweld plegen. Zo kan een pleger van huiselijk geweld therapie volgen gericht op het aanpakken van onderliggende oorzaken en het leren van communicatievaardigheden. Het is belangrijk om te onderzoeken welke behandeling bij huiselijk geweld het beste aansluit bij de behoeften van de pleger.  

Supportgroep voor plegers 

Er is ook een supportgroep voor plegers. Deze supportgroep is opgericht voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Hier wordt zonder oordeel naar elkaars verhaal geluisterd. Het is niet verplicht om je verhaal te vertellen, maar het kan wel helpen. Sebastiaan Hofman is voormalig pleger van huiselijk geweld en ervaringsdeskundige bij Ervaring in Huis en hij begeleidt de supportgroep voor mannen. Tijdens de supportgroep deelt hij ook zijn ervaringen en ondersteunt bij het herstel. De boodschap is heel simpel: als pleger van huiselijk geweld ben je geen slecht mens! De ervaringsdeskundigen hebben een manier gevonden om te leven zonder huiselijk geweld en delen dat graag met iedereen voor wie geweld een probleem vormt. De benadering berust op ons idee dat er een helende werking uitgaat van lotgenoten die elkaar helpen.

Preventie bij huiselijk geweld 

Ook de preventie van huiselijk geweld begint bij het creëren van bewustzijn en het doorbreken van patronen en taboes. Als pleger van huiselijk geweld kun je het patroon doorbreken! Ervaring in Huis bestaat uit een team van ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld, zowel voormalig slachtoffers als plegers. Voormalig pleger Sebastiaan heeft een manier gevonden om te leven zonder huiselijk geweld en is daarin het voorbeeld voor anderen dat dit dus kan. 

Wil jij praten met een ervaringsdeskundige? Neem contact op. Kijk op de pagina ervaringsdeskundigen huiselijk geweld voor meer informatie.