Samenwerken

Structurele inzet in de aanpak van huiselijk geweld

Ervaring in Huis bestaat uit een team van ervaringsdeskundigen (voormalig slachtoffers en plegers) die je in kunt zetten op verschillende gebieden:

 • In het contact met cliënten vanuit een nieuwe aanvullende rol, naast professionals
 • Bij beleidsontwikkeling
 • In lotgenotencontact
 • Bij voorlichting en kennisoverdracht.

De ervaringsdeskundigen zijn niet gebonden aan een organisatie, maar werken volledig ten behoeve van de cliënt, vanuit Ervaring in Huis.

Tips voor de samenwerking met ervaringsdeskundigen

 1. In de volgende situaties is het goed een ervaringsdeskundige te betrekken:
  • De cliënt erkent (nog) niet dat hij/zij hulp nodig heeft
  • Er is sprake van wantrouwen of weerstand tegen hulpverlening
  • Huiselijk geweld blijft bestaan in de relatie; de cirkel van geweld wordt niet doorbroken
 2. Betrek de ervaringsdeskundige zo vroeg mogelijk in een casus
 3. De professional blijft eindverantwoordelijk voor de casus

Wist je dat een ervaringsdeskundige…

 • altijd vooraf een gesprek met je voert om het doel en de wederzijdse verwachtingen af te stemmen;
 • samen met jou bepaalt hoeveel gesprekken hij/zij voert met de cliënt;
 • kan meedenken vanuit slachtoffer- of plegersperspectief;
 • niets van jou overneemt, maar juist iets toevoegt;
 • een cliënt inzicht kan geven in zijn of haar eigen gedrag.

Samen met de professionals

De toegevoegde waarde van een ervaringsdeskundige wordt op verschillende vlakken steeds beter zichtbaar. Waar zit het precies in? Ervaringsdeskundige Regine vertelt:

“De afgelopen tijd ben ik een aantal keer meegegaan met procesregisseurs van Veilig Thuis. Ik word dan voorgesteld als collega én ervaringsdeskundige. Dat zet vaak de deur al op een kiertje. De persoon in kwestie is meestal niet bekend met die rol, wat voor mij een mooie ingang is om mijn verhaal te vertellen. Het bijzondere is dat het gesprek daarna verandert. Ik word gezien als ‘gelijke’ en daardoor kan de procesregisseur gemakkelijker vragen stellen. Samen komen we dan tot meer informatie over de situatie. Fijn is ook dat ik betrokken mag blijven bij cliënten als zij dat willen, ook als ze niet meer onder Veilig Thuis vallen.”

In de media

Inzet van ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam

‘De kern van onze inzet is dat de stem van de cliënt gehoord wordt’

Vanaf juli 2020 staat voor Els Verkerk de inzet van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Ze is zowel ervaren met het werken met ervaringsdeskundigen als bevlogen over de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigen bij aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Els werkt als projectleider voor ‘Werken met ervaringsdeskundigen’ – Ervaring in Huis – bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond én voor ‘Collectief leren’ bij het verandertraject ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ bij de gemeente Rotterdam.

Lees hier het hele interview


Samenwerken met gemeente Nissewaard

Samen met Gemeente Nissewaard zijn er twee succesvolle online sessies georganiseerd met als thema: “Hoe geven wij ervaringsdeskundigen een plek in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?” Wethouder Leon Soeterboek, teamleiders, beleidsadviseurs en professionals vanuit de uitvoering van lokale teams én ketenpartners gingen in gesprek over het onderwerp.
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Ervaring in Huis waren aanwezig om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Aan het eind van beide sessies was de conclusie unaniem: De Zuid-Hollandse eilanden zijn enthousiast over het werken met ervaringsdeskundigen en gaan de mogelijkheden verder onderzoeken!

Contact

Wil je een ervaringsdeskundige betrekken in je casus of heb je een vraag? Mail dan naar ervaringinhuis@veiligthuisrr.nl

Volg ons op Linkedin om op de hoogte te blijven!