ERVARINGSDESKUNDIGE Voormalig pleger huiselijk geweld

Ervaring in Huis is op zoek naar een ervaringsdeskundige, voormalig pleger huiselijk geweld en kindermishandeling, bij voorkeur met ervaring op het gebied van verslaving.
Heb jij zelf deze ervaring en wil je die inzetten en van betekenis zijn voor anderen: wij horen je graag!

Er is door het team al veel opgezet voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld:

  • Het begeleiden van een wekelijkse supportgroep (gebaseerd op het concept van de AA en NA groepen)
  • Het individueel ondersteunen van mannen binnen gezinnen met huiselijk geweld – veelal ingeschakeld vanuit professionals van verschillende organisaties
  • Het beantwoorden van (ad-hoc) vragen van professionals als het gaat om het pleger perspectief bij de aanpak huiselijk geweld
  • Het geven van voorlichting (workshops) aan professionals over pleger ondersteuning.

De ervaringen van het eerste half jaar laten zien dat er zo veel behoefte is aan inzet van ervaringsdeskundigen met eigen pleger ervaringskennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat uitbreiding van de inzet dringend noodzakelijk is. Aangezien er in de casussen ook vaak sprake is van alcohol- en/of drugsverslaving is ervaring op dat terrein zeker een pré.

Ervaring in Huis werkt voor de hele keten op het gebied van Huiselijk geweld. Inmiddels wordt er regelmatig een beroep gedaan op de ervaringsdeskundige (voormalig pleger) vanuit onder meer Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Reclassering NL, de Politie, de Waag, de wijkteams. De verwachting is dat het aantal organisaties dat wil gaan werken met de inzet van ervaringsdeskundigen met pleger ervaringskennis nog verder zal uitbreiden en daarmee dus ook het aantal vragen voor inzet van ervaringsdeskundigen.

Als ervaringsdeskundige maak je onderdeel uit van een team ervaringsdeskundigen. Het complete functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.

Ben je geïnteresseerd, reageer dan naar Els Verkerk, projectleider Ervaring in Huis op mailadres e.verkerk@veiligthuisrr.nl. Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Els Verkerk, telefoonnummer 0650298271.